నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్

Wikiquote నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్

నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ అమెరికాకు చెందిన రోదసి యాత్రికుడు. ఇతడు ఆగష్టు 5, 1930న జన్మించాడు. చంద్రమండలంపై కాలు మోపిన తొలి మానవుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలు:

  • నేను వేయబోతున్న ఒక చిన్న అడుగు, మానవాళి వేయబోతున్న పెద్ద ముందడుగు.
    • చంద్రమండలంపై కాలుమోపే ముందు నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ పలికిన మాటలు.