కోరిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

ఎన్నో లింకులు ఉండి కూడా ఉనికిలో లేని పేజీల జాబితా ఇది. కేవలం దారిమార్పు పేజీల నుండి మాత్రమే లింకులున్న పేజీలు ఇందులో ఉండవు. సదరు పేజీల జాబితా కోసం, తెగిపోయిన దారిమార్పుల జాబితా చూడండి.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:39, 20 మే 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. వికీవ్యాఖ్య:బేబెల్‏‎ (38 లింకులు)
 2. వర్గం:Babel - భాషల వారీగా వాడుకరులు‏‎ (38 లింకులు)
 3. సామెతలు - ఖ‏‎ (35 లింకులు)
 4. సామెతలు - ఝ‏‎ (35 లింకులు)
 5. సామెతలు - ట‏‎ (35 లింకులు)
 6. సామెతలు - ఠ‏‎ (35 లింకులు)
 7. సామెతలు - థ‏‎ (35 లింకులు)
 8. సామెతలు - ఫ‏‎ (35 లింకులు)
 9. సామెతలు - య‏‎ (35 లింకులు)
 10. సామెతలు - ఱ‏‎ (35 లింకులు)
 11. సామెతలు - ళ‏‎ (35 లింకులు)
 12. సామెతలు - ష‏‎ (35 లింకులు)
 13. సామెతలు - అం‏‎ (34 లింకులు)
 14. సామెతలు - అః‏‎ (34 లింకులు)
 15. సామెతలు - ణ‏‎ (34 లింకులు)
 16. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు డిసెంబరు 2014‏‎ (10 లింకులు)
 17. వికీవ్యాఖ్య:Template‏‎ (10 లింకులు)
 18. కీ బోర్డు‏‎ (8 లింకులు)
 19. వికీకోట్:WikiProject‏‎ (8 లింకులు)
 20. వికీకోట్:టైపింగు సహాయం‏‎ (8 లింకులు)
 21. వికీకోట్:తెలుగులో రచనలు చెయ్యడం‏‎ (8 లింకులు)
 22. వికీపీడియా:అభిప్రాయాలు‏‎ (8 లింకులు)
 23. వికీపీడియా:కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము‏‎ (8 లింకులు)
 24. వికీవ్యాఖ్య:కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము‏‎ (8 లింకులు)
 25. మీడియావికీ:Common.css‏‎ (8 లింకులు)
 26. మూస:మూలం. సూక్తి సింధు‏‎ (8 లింకులు)
 27. ఆంగ్లం‏‎ (7 లింకులు)
 28. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మే 2012‏‎ (7 లింకులు)
 29. ఆస్కార్ వైల్డ్‏‎ (6 లింకులు)
 30. జి.వి.కృష్ణారావు‏‎ (6 లింకులు)
 31. వికీవ్యాఖ్య:అభిప్రాయాలు‏‎ (6 లింకులు)
 32. మూస:TemplateDataHeader‏‎ (6 లింకులు)
 33. ఆత్మరక్షణ‏‎ (5 లింకులు)
 34. వివేకి‏‎ (5 లింకులు)
 35. వికీవ్యాఖ్య:Shortcuts‏‎ (5 లింకులు)
 36. మూస:Babel‏‎ (5 లింకులు)
 37. Cascading Style Sheets‏‎ (4 లింకులు)
 38. Creative Commons‏‎ (4 లింకులు)
 39. ఆంగ్ల భాష‏‎ (4 లింకులు)
 40. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూలై 2013‏‎ (4 లింకులు)
 41. ఎం.కె.గాంధి‏‎ (4 లింకులు)
 42. ఎమర్సన్‏‎ (4 లింకులు)
 43. వికీపీడియా:కాపీహక్కులు‏‎ (4 లింకులు)
 44. షేన్ వార్న్‏‎ (4 లింకులు)
 45. వికీవ్యాఖ్య:About‏‎ (4 లింకులు)
 46. మీడియావికీ:Common.js‏‎ (4 లింకులు)
 47. మూస:Ambox‏‎ (4 లింకులు)
 48. మూస:Cmbox‏‎ (4 లింకులు)
 49. మూస:For‏‎ (4 లింకులు)
 50. మూస:Mbox templates‏‎ (4 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.