కోరిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 20:05, 7 డిసెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. వికీవ్యాఖ్య:బేబెల్‏‎ (38 లింకులు)
 2. వర్గం:Babel - భాషల వారీగా వాడుకరులు‏‎ (38 లింకులు)
 3. సామెతలు - ఋ‏‎ (35 లింకులు)
 4. సామెతలు - ఖ‏‎ (35 లింకులు)
 5. సామెతలు - ఝ‏‎ (35 లింకులు)
 6. సామెతలు - ట‏‎ (35 లింకులు)
 7. సామెతలు - ఠ‏‎ (35 లింకులు)
 8. సామెతలు - థ‏‎ (35 లింకులు)
 9. సామెతలు - ఫ‏‎ (35 లింకులు)
 10. సామెతలు - య‏‎ (35 లింకులు)
 11. సామెతలు - ఱ‏‎ (35 లింకులు)
 12. సామెతలు - ళ‏‎ (35 లింకులు)
 13. సామెతలు - ష‏‎ (35 లింకులు)
 14. సామెతలు - అం‏‎ (34 లింకులు)
 15. సామెతలు - అః‏‎ (34 లింకులు)
 16. సామెతలు - ణ‏‎ (34 లింకులు)
 17. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు డిసెంబరు 2014‏‎ (10 లింకులు)
 18. వికీవ్యాఖ్య:Template‏‎ (10 లింకులు)
 19. కీ బోర్డు‏‎ (8 లింకులు)
 20. వికీకోట్:WikiProject‏‎ (8 లింకులు)
 21. వికీకోట్:టైపింగు సహాయం‏‎ (8 లింకులు)
 22. వికీకోట్:తెలుగులో రచనలు చెయ్యడం‏‎ (8 లింకులు)
 23. వికీపీడియా:అభిప్రాయాలు‏‎ (8 లింకులు)
 24. వికీపీడియా:కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము‏‎ (8 లింకులు)
 25. వికీవ్యాఖ్య:కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము‏‎ (8 లింకులు)
 26. మీడియావికీ:Common.css‏‎ (8 లింకులు)
 27. మూస:మూలం. సూక్తి సింధు‏‎ (8 లింకులు)
 28. ఆంగ్లం‏‎ (7 లింకులు)
 29. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మే 2012‏‎ (7 లింకులు)
 30. ఆస్కార్ వైల్డ్‏‎ (6 లింకులు)
 31. జి.వి.కృష్ణారావు‏‎ (6 లింకులు)
 32. వికీవ్యాఖ్య:అభిప్రాయాలు‏‎ (6 లింకులు)
 33. మూస:TemplateDataHeader‏‎ (6 లింకులు)
 34. ఆత్మరక్షణ‏‎ (5 లింకులు)
 35. వివేకి‏‎ (5 లింకులు)
 36. వికీవ్యాఖ్య:Shortcuts‏‎ (5 లింకులు)
 37. మూస:Babel‏‎ (5 లింకులు)
 38. Cascading Style Sheets‏‎ (4 లింకులు)
 39. Creative Commons‏‎ (4 లింకులు)
 40. ఆంగ్ల భాష‏‎ (4 లింకులు)
 41. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూలై 2013‏‎ (4 లింకులు)
 42. ఎం.కె.గాంధి‏‎ (4 లింకులు)
 43. ఎమర్సన్‏‎ (4 లింకులు)
 44. వికీపీడియా:కాపీహక్కులు‏‎ (4 లింకులు)
 45. షేన్ వార్న్‏‎ (4 లింకులు)
 46. వికీవ్యాఖ్య:About‏‎ (4 లింకులు)
 47. మీడియావికీ:Common.js‏‎ (4 లింకులు)
 48. మూస:Ambox‏‎ (4 లింకులు)
 49. మూస:Cmbox‏‎ (4 లింకులు)
 50. మూస:For‏‎ (4 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.