కావలసిన ఫైళ్ళు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:59, 19 ఏప్రిల్ 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

కింది ఫైళ్ళను వాడారు, కానీ అవి ఉనికిలో లేవు. బయటి రిపాజిటరీలలోని ఫైళ్ళను, అవి ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, చూపవచ్చు. అటువంటి తప్పు పాజిటివులు కొట్టివేయబడతాయి. పైగా, ఉనికిలో లేని ఫైళ్ళను ఇమిడ్చే పేజీలు వర్గం:తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు లో చేర్చబడతాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. దస్త్రం:Wikipedia.png‏‎ (242 లింకులు)
 2. దస్త్రం:Template-info.png‏‎ (42 లింకులు)
 3. దస్త్రం:Redirectltr.png‏‎ (29 లింకులు)
 4. దస్త్రం:Smile icon.png‏‎ (23 లింకులు)
 5. దస్త్రం:Wikipedia-logo.png‏‎ (23 లింకులు)
 6. దస్త్రం:Imbox content.png‏‎ (16 లింకులు)
 7. దస్త్రం:Redirect arrow without text.svg‏‎ (14 లింకులు)
 8. దస్త్రం:Edit-copy green.svg‏‎ (12 లింకులు)
 9. దస్త్రం:Commons-logo.svg‏‎ (11 లింకులు)
 10. దస్త్రం:Crystal Clear action run.svg‏‎ (11 లింకులు)
 11. దస్త్రం:Button sig.png‏‎ (8 లింకులు)
 12. దస్త్రం:Insert-signature.png‏‎ (8 లింకులు)
 13. దస్త్రం:Signature icon.png‏‎ (8 లింకులు)
 14. దస్త్రం:Ambox notice.png‏‎ (7 లింకులు)
 15. దస్త్రం:Imbox notice.png‏‎ (7 లింకులు)
 16. దస్త్రం:Wikibooks-logo.svg‏‎ (7 లింకులు)
 17. దస్త్రం:Wikimedia-logo.svg‏‎ (7 లింకులు)
 18. దస్త్రం:At sign.svg‏‎ (6 లింకులు)
 19. దస్త్రం:Wikinews-logo.png‏‎ (6 లింకులు)
 20. దస్త్రం:Wikisource-logo.png‏‎ (6 లింకులు)
 21. దస్త్రం:Wikispecies-logo.png‏‎ (6 లింకులు)
 22. దస్త్రం:Wiktionary-logo-en.png‏‎ (6 లింకులు)
 23. దస్త్రం:WCI banner.png‏‎ (5 లింకులు)
 24. దస్త్రం:CC some rights reserved.svg‏‎ (4 లింకులు)
 25. దస్త్రం:Cc-by new white.svg‏‎ (4 లింకులు)
 26. దస్త్రం:PD-icon.svg‏‎ (4 లింకులు)
 27. దస్త్రం:Replacement filing cabinet.svg‏‎ (4 లింకులు)
 28. దస్త్రం:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (4 లింకులు)
 29. దస్త్రం:Wikisource-logo.svg‏‎ (4 లింకులు)
 30. దస్త్రం:Ambox warning blue.svg‏‎ (3 లింకులు)
 31. దస్త్రం:Commons-logo-en.png‏‎ (3 లింకులు)
 32. దస్త్రం:Heckert GNU white.svg‏‎ (3 లింకులు)
 33. దస్త్రం:Wiktionary-logo.svg‏‎ (3 లింకులు)
 34. దస్త్రం:2rightarrow.png‏‎ (2 లింకులు)
 35. దస్త్రం:A coolie in Calcutta in the 1920s.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 36. దస్త్రం:Admin mop.PNG‏‎ (2 లింకులు)
 37. దస్త్రం:Ambox deletion.png‏‎ (2 లింకులు)
 38. దస్త్రం:Ambox move.png‏‎ (2 లింకులు)
 39. దస్త్రం:Ashoka Chakra.svg‏‎ (2 లింకులు)
 40. దస్త్రం:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 41. దస్త్రం:Blue check.svg‏‎ (2 లింకులు)
 42. దస్త్రం:Cc-sa white.svg‏‎ (2 లింకులు)
 43. దస్త్రం:Crystal Clear app ark2.png‏‎ (2 లింకులు)
 44. దస్త్రం:Crystal Clear app file-manager.png‏‎ (2 లింకులు)
 45. దస్త్రం:Edit-clear.svg‏‎ (2 లింకులు)
 46. దస్త్రం:Emblem-question-yellow.svg‏‎ (2 లింకులు)
 47. దస్త్రం:Emblem of India.svg‏‎ (2 లింకులు)
 48. దస్త్రం:Example.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 49. దస్త్రం:File-manager.svg‏‎ (2 లింకులు)
 50. దస్త్రం:Filing cabinet icon.svg‏‎ (2 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.