కోరిన వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:39, 20 మే 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఈరోజు వ్యాఖ్య డిసెంబరు 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 2. ఈరోజు వ్యాఖ్య నవంబరు 2012‏‎ (25 సభ్యులు)
 3. సూచీకరించని పేజీలు‏‎ (14 సభ్యులు)
 4. ఈరోజు వ్యాఖ్య జనవరి 2014‏‎ (13 సభ్యులు)
 5. Multi-column layout templates‏‎ (12 సభ్యులు)
 6. Wikipedia documentation pages‏‎ (11 సభ్యులు)
 7. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఏప్రిల్ 2013‏‎ (11 సభ్యులు)
 8. బొమ్మల కాపీహక్కు పట్టీలు‏‎ (9 సభ్యులు)
 9. ఈరోజు వ్యాఖ్య మే 2012‏‎ (7 సభ్యులు)
 10. మొదటి పేజీ మూసలు‏‎ (6 సభ్యులు)
 11. Template documentation‏‎ (5 సభ్యులు)
 12. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (4 సభ్యులు)
 13. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూలై 2013‏‎ (4 సభ్యులు)
 14. Internal link templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 15. Pages using ISBN magic links‏‎ (3 సభ్యులు)
 16. ఈరోజు వ్యాఖ్య డిసెంబరు 2008‏‎ (3 సభ్యులు)
 17. పద్యాలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 18. Files with no machine-readable author‏‎ (2 సభ్యులు)
 19. Files with no machine-readable description‏‎ (2 సభ్యులు)
 20. Files with no machine-readable license‏‎ (2 సభ్యులు)
 21. Files with no machine-readable source‏‎ (2 సభ్యులు)
 22. Interwiki link templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 23. Pages containing links to subscription-only content‏‎ (2 సభ్యులు)
 24. Pages with ignored display titles‏‎ (2 సభ్యులు)
 25. Pages with login required references or sources‏‎ (2 సభ్యులు)
 26. Pages with reference errors‏‎ (2 సభ్యులు)
 27. Template namespace templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 28. Templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 29. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూలై 2010‏‎ (2 సభ్యులు)
 30. తెలుగు భాష‏‎ (2 సభ్యులు)
 31. పురాణ కవులు‏‎ (2 సభ్యులు)
 32. ప్రకృతి‏‎ (2 సభ్యులు)
 33. వస్తువులు‏‎ (2 సభ్యులు)
 34. 1408‏‎ (1 సభ్యుడు)
 35. 1503‏‎ (1 సభ్యుడు)
 36. 1859 జననాలు‏‎ (1 సభ్యుడు)
 37. 1878‏‎ (1 సభ్యుడు)
 38. 1896‏‎ (1 సభ్యుడు)
 39. 1900‏‎ (1 సభ్యుడు)
 40. 1919‏‎ (1 సభ్యుడు)
 41. 1922‏‎ (1 సభ్యుడు)
 42. 1928‏‎ (1 సభ్యుడు)
 43. 1940 దశాబ్దపు మరణాలు‏‎ (1 సభ్యుడు)
 44. 1953‏‎ (1 సభ్యుడు)
 45. 1972‏‎ (1 సభ్యుడు)
 46. 1993‏‎ (1 సభ్యుడు)
 47. 1994‏‎ (1 సభ్యుడు)
 48. 2015‏‎ (1 సభ్యుడు)
 49. Citation Style 1 templates‏‎ (1 సభ్యుడు)
 50. Citation templates‏‎ (1 సభ్యుడు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.