జంట దారిమార్పులు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 21:29, 4 డిసెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

ఇతర దారిమార్పు పుటలకి తీసుకెళ్ళే దారిమార్పులని ఈ పుట చూపిస్తుంది. ప్రతీ వరుసలో మొదటి, రెండవ దారిమార్పులకు లంకెలు, ఆలానే రెండవ దారిమార్పు పుట యొక్క లక్ష్యం ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఈ రెండవ దారిమార్పు యొక్క లక్ష్యమే "అసలైనది", అదే మొదటి దారిమార్పు యొక్క లక్ష్యంగా ఉండాలి. కొట్టివేయబడిన పద్దులు పరిష్కరించబడ్డవి.

  1. 1 నుండి #3 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 3 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

  1. వాడుకరి:DeltaQuad (మార్చు) →‎ వాడుకరి:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
  2. వాడుకరి చర్చ:DeltaQuad (మార్చు) →‎ వాడుకరి చర్చ:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad
  3. వాడుకరి చర్చ:కంప్యూటరు (మార్చు) →‎ వాడుకరి చర్చ:タチコマ robot →‎ వాడుకరి చర్చ:とある白い猫

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.