దస్త్రాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
తేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ
11:26, 6 సెప్టెంబరు 2012 Red Arrow.PNG (దస్త్రం) 950 bytes C.Chandra Kanth Rao Red Arrow
19:25, 24 నవంబరు 2005 Telugu kalasam.gif (దస్త్రం) 10 KB వైఙాసత్య from te: