సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07q
  • నమోదైనది: 17:25, 21 మార్చి 2020 (19 నెలల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 0
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 3
  • లాకు చేసినవి: అవును
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ja.wikipedia.org17:25, 21 మార్చి 2020కొత్త ఖాతా(?)Blocked indefinitely.
కారణం: 荒らし
  • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
  • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
  • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
  • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
0
login.wikimedia.org17:25, 21 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org17:25, 21 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0