సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 28U
  • నమోదైనది: 07:07, 4 సెప్టెంబరు 2020 (13 నెలల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 0
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 4
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
en.wikipedia.org07:07, 4 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org07:07, 4 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org07:07, 4 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org07:07, 4 సెప్టెంబరు 2020కొత్త ఖాతా(?)Blocked indefinitely.
కారణం: nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii
  • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
  • ఆటోమాటిక్ నిరోధాన్ని అశక్తం చేసాం
  • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
0