సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 49Q
  • నమోదైనది: 09:04, 11 మార్చి 2020 (19 నెలల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 0
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 4
  • లాకు చేసినవి: అవును
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
az.wikipedia.org09:04, 11 మార్చి 2020కొత్త ఖాతా(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Qadağan olunmuş istifadəçi adına görə
  • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
  • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
0
en.wikipedia.org09:04, 11 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org09:04, 11 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org09:04, 11 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0