సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 58Q
  • నమోదైనది: 06:30, 28 మార్చి 2020 (18 నెలల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 0
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 4
  • లాకు చేసినవి: అవును
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
az.wikipedia.org06:30, 28 మార్చి 2020కొత్త ఖాతా(?)0
en.wikipedia.org06:30, 28 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org06:30, 28 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org06:30, 28 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0