సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Isaac (WMF)
  • నమోదైనది: 04:27, 29 సెప్టెంబరు 2018 (3 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 1,060
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 147
  • భౌగోళిక గుంపులు: Global interface editors, Two-factor authentication testers
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ab.wikipedia.org23:40, 26 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org00:04, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
als.wikipedia.org21:18, 3 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org13:00, 30 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
api.wikimedia.org17:26, 12 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arc.wikipedia.org17:22, 12 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org21:20, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
ar.wikisource.org15:31, 1 డిసెంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org15:16, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikipedia.org14:38, 25 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org22:17, 12 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bat-smg.wikipedia.org19:59, 3 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org14:46, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:52, 11 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org16:32, 25 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org14:56, 1 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org01:34, 14 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org21:28, 5 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org18:42, 2 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cdo.wikipedia.org19:47, 25 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org15:59, 19 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ce.wikipedia.org19:57, 2 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org20:06, 26 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org17:11, 3 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
cr.wikipedia.org16:54, 15 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org15:36, 18 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org14:58, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org20:56, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org02:24, 13 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
de.wikiversity.org13:59, 10 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikivoyage.org17:09, 26 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ee.wikipedia.org17:59, 3 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org20:57, 13 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eml.wikipedia.org22:39, 17 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org14:54, 1 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)573extendedconfirmed
en.wikibooks.org21:41, 15 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org02:44, 7 అక్టోబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org03:58, 2 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org17:38, 19 ఫిబ్రవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org18:17, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org15:17, 12 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org21:17, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
eu.wikipedia.org21:13, 28 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org18:39, 22 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
foundation.wikimedia.org18:28, 24 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frp.wikipedia.org15:24, 24 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org21:01, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
fr.wikisource.org21:00, 30 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org16:22, 24 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gan.wikipedia.org19:47, 25 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wikipedia.org21:07, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gv.wikipedia.org14:17, 21 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hak.wikipedia.org19:48, 25 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wikipedia.org13:02, 30 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org21:22, 14 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hif.wikipedia.org15:35, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org01:51, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org19:11, 6 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org01:52, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hy.wikipedia.org21:41, 23 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hyw.wikipedia.org15:18, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hz.wikipedia.org14:50, 16 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org22:08, 6 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org19:16, 10 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ig.wikipedia.org17:45, 13 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org21:10, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org21:11, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kab.wikipedia.org14:41, 26 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org16:03, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org21:05, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kr.wikipedia.org14:49, 16 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kw.wikipedia.org22:02, 1 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikipedia.org21:43, 5 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lg.wikipedia.org15:08, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org04:27, 29 సెప్టెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ltg.wikipedia.org14:36, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org04:27, 29 సెప్టెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)37autopatrolled
meta.wikimedia.org04:27, 29 సెప్టెంబరు 2018కొత్త ఖాతా(?)334autopatrolled
mg.wiktionary.org16:39, 8 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mhr.wikipedia.org15:13, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
min.wikipedia.org20:51, 19 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikipedia.org19:40, 9 నవంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org23:34, 29 అక్టోబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mus.wikipedia.org14:50, 16 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wikipedia.org16:03, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org13:55, 11 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org01:06, 13 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org04:10, 13 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wikipedia.org16:29, 17 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org15:43, 21 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)19
nso.wikipedia.org18:54, 15 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nv.wikipedia.org16:52, 18 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nyc.wikimedia.org20:34, 7 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org16:23, 24 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org21:28, 25 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pih.wikipedia.org14:52, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org16:32, 25 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
pnb.wikipedia.org17:18, 14 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnt.wikipedia.org17:00, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org20:58, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wiktionary.org12:49, 21 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikipedia.org16:43, 4 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rmy.wikipedia.org22:42, 10 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:28, 12 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org01:52, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ru.wikipedia.org01:52, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
sah.wikipedia.org16:54, 25 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org16:51, 27 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org15:11, 12 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikimedia.org15:11, 12 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org20:04, 28 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
smn.wikipedia.org16:01, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sn.wikipedia.org18:55, 15 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org21:45, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
so.wikipedia.org18:54, 15 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org20:20, 7 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
srn.wikipedia.org15:34, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org16:32, 14 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
strategy.wikimedia.org19:32, 19 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org11:09, 26 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sw.wikipedia.org16:12, 1 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org21:19, 19 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org16:54, 23 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org16:27, 10 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org01:35, 7 అక్టోబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wikipedia.org13:04, 30 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org22:09, 16 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikipedia.org14:42, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org01:53, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ur.wikipedia.org21:39, 5 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ve.wikipedia.org15:54, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org19:57, 28 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikipedia.org15:00, 11 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org14:34, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org14:51, 12 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wikimania2018.wikimedia.org17:45, 18 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org21:06, 5 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wo.wikipedia.org10:40, 26 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org19:48, 25 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikipedia.org15:39, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wiktionary.org15:39, 20 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wikipedia.org18:53, 28 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:51, 19 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org19:45, 25 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org01:53, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
zh.wikivoyage.org21:31, 3 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wikipedia.org17:44, 10 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Isaac_(WMF)" నుండి వెలికితీశారు