సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
aa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
aa.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ab.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
ab.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ace.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
advisory.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ady.wikipedia.org20:21, 8 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
af.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)92
af.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
af.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
af.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ak.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ak.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ak.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
als.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)41
am.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
am.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
am.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ang.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ang.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ang.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ang.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ang.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
an.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
an.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
api.wikimedia.org22:06, 23 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arc.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ar.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)243autoreview
ar.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ar.wikimedia.org23:58, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
ar.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
ar.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
ar.wikiversity.org16:44, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ar.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
arz.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ast.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
ast.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ast.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ast.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
as.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)39
as.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
as.wikisource.org21:07, 3 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
as.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
atj.wikipedia.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
avk.wikipedia.org02:29, 14 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
av.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
av.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ay.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ay.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ay.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
azb.wikipedia.org18:05, 28 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)24
az.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)31
az.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
az.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
az.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
az.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ban.wikipedia.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ban.wikisource.org05:33, 24 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bar.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bat-smg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
ba.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)35
ba.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bcl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
bd.wikimedia.org22:27, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be-tarask.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)47
beta.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
be.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
be.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
be.wikimedia.org22:24, 1 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
be.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
be.wikisource.org17:14, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
be.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
bg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19autopatrolled
bg.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bg.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
bg.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
bg.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
bg.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
bh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
bh.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
bi.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bjn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
bm.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bm.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bm.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bm.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)56
bn.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
bn.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)33
bn.wikivoyage.org17:24, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
bn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
bo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
bo.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
bpy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
br.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
br.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
br.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
br.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
br.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
bs.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
bs.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
bs.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
bs.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
bs.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
bs.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
bug.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)96
bxr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ca.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)54
ca.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ca.wikimedia.org21:53, 9 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5translationadmin
ca.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ca.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ca.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ca.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
cbk-zam.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cdo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ceb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ce.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
cho.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
chr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
chr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ch.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ch.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ch.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
chy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ckb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)54
commons.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011ప్రధాన వికీ(?)24,858sysop, translationadmin
co.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
co.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
co.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
co.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
co.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
crh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
cr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
csb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
csb.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cs.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)69
cs.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
cs.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
cs.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
cs.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
cs.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
cs.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
cu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
cv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
cv.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
cy.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
cy.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
cy.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
cy.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
da.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)49
da.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
da.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
da.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
da.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
de.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)617autoreview
de.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
de.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
de.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
de.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
de.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
de.wikivoyage.org10:44, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
de.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
din.wikipedia.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
dk.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
dsb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
dty.wikipedia.org17:48, 25 అక్టోబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
dv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
dv.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
dz.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
dz.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ee.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
el.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)55
el.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
el.wikinews.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
el.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
el.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
el.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
el.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
el.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
eml.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
en.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5,036extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)59
en.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)86
en.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
en.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)239autopatrolled
en.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)40
en.wikivoyage.org17:56, 13 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)53
en.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)129
eo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)33
eo.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
eo.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
eo.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
eo.wikisource.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
eo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
es.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)178
es.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
es.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
es.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
es.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
es.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
es.wikivoyage.org21:07, 3 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
es.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
et.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
et.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ee.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
et.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
et.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
et.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
eu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
eu.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
eu.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
eu.wikisource.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
eu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ext.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
fa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)145
fa.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
fa.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)30
fa.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
fa.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
fa.wikivoyage.org19:55, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)33
fa.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
ff.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fiu-vro.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
fi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)59autoreview
fi.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
fi.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
fi.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
fi.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fi.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
fi.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fi.wikivoyage.org00:01, 1 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
fj.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fj.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
foundation.wikimedia.org17:36, 3 నవంబరు 2021సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)103sysop
fo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
fo.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
frp.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
frr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
fr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)218
fr.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
fr.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)27
fr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
fr.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)64
fr.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
fr.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
fr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
fur.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
fy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)169
fy.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
fy.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
gag.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
gan.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ga.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
ga.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ga.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ga.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
gcr.wikipedia.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
gd.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
glk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
gl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
gl.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
gl.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
gl.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
gl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
gn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
gn.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
gn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
gom.wikipedia.org20:21, 8 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
gom.wiktionary.org14:46, 23 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gor.wikipedia.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
got.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
got.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
gu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)50
gu.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
gu.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
gu.wikisource.org17:14, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
gu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
gv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
gv.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
hak.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ha.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ha.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
haw.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
he.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)154
he.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
he.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
he.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
he.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)35
he.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
he.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
hif.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hif.wiktionary.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)65
hi.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
hi.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
hi.wikisource.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hi.wikiversity.org23:31, 29 డిసెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
hi.wikivoyage.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ho.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
hr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
hr.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
hr.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hsb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
hsb.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ht.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ht.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
hu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)39
hu.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hu.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
hu.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hu.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
hy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
hy.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
hy.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hy.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
hy.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
hyw.wikipedia.org22:12, 16 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hz.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ia.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ia.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ia.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
id.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)55
id.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
id.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
id.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
id.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
ie.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ie.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ie.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ig.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ii.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ik.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ik.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ilo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
incubator.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)72
inh.wikipedia.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
io.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
io.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
is.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
is.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
is.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
is.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
is.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
it.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)69
it.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
it.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
it.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
it.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
it.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
it.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)70
it.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
iu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
iu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
jam.wikipedia.org00:06, 3 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)76
ja.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ja.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ja.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ja.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
ja.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ja.wikivoyage.org21:18, 27 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
jbo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
jbo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
jv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
jv.wikisource.org12:59, 8 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kaa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
kab.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ka.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
ka.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
ka.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ka.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
kbd.wikipedia.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
kbp.wikipedia.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ki.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kj.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
kk.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kk.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kk.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
km.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
km.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
km.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
kn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
kn.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kn.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kn.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
kn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
koi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ko.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)41
ko.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ko.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ko.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ko.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ko.wikiversity.org10:43, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ko.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
krc.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)31
kr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ksh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ks.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ks.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ks.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ks.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ku.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ku.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ku.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ku.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
kv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
kw.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kw.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
kw.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ky.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ky.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ky.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ky.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lad.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
la.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
la.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
la.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
la.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
la.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
lbe.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
lb.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lb.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lb.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lez.wikipedia.org17:15, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
lfn.wikipedia.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lij.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
lij.wikisource.org23:33, 20 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
li.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
li.wikinews.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
li.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
li.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
lmo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ln.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ln.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ln.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
login.wikimedia.org01:13, 8 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
lo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
lrc.wikipedia.org22:21, 30 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ltg.wikipedia.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
lt.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)42
lt.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
lt.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
lt.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
lt.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
lv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
lv.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
lv.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mai.wikipedia.org19:55, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)36
map-bms.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
mdf.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
www.mediawiki.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13,186sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6,097autopatrolled
mg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
mg.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mg.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
mhr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
mh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mh.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
min.wikipedia.org10:43, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)28
min.wiktionary.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
mi.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)47
mk.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mk.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mk.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
mk.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ml.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
ml.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ml.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ml.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ml.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
mni.wikipedia.org00:58, 11 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
mn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
mn.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mnw.wikipedia.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mnw.wiktionary.org18:49, 7 అక్టోబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mrj.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
mr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)40
mr.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
mr.wikisource.org21:49, 1 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
mr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ms.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)31
ms.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ms.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)27
mt.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
mt.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
mus.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
mwl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
mx.wikimedia.org00:01, 30 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
myv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
my.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
my.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
my.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mzn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)40uploader
nah.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)30
nah.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nah.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
nap.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
nap.wikisource.org15:46, 22 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
na.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
na.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
na.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
na.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nds-nl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)221
nds.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)51
nds.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nds.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nds.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ne.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)48
ne.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ne.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
new.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
ng.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10,942abusefilter
nl.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
nl.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)164
nl.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
nl.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
nl.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
nl.wikivoyage.org22:32, 13 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
nl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
nn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
nn.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
nov.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
no.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)101
no.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
no.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
no.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
no.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
no.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
no.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
nqo.wikipedia.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nrm.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nso.wikipedia.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
nv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
nyc.wikimedia.org00:01, 30 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ny.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
nz.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
oc.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
oc.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
oc.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
olo.wikipedia.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
om.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
om.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
or.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)71
or.wikisource.org19:55, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)24
or.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
os.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
outreach.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
pa-us.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
pag.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
pam.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pap.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
pa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
pa.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
pa.wikisource.org21:42, 9 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
pa.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
pcd.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
pdc.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
pfl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
pih.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
pi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
pi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
pl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)143
pl.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pl.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
pl.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
pl.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
pl.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
pl.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
pl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
pms.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
pms.wikisource.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)46
pnb.wiktionary.org21:49, 1 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnt.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ps.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)66
ps.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ps.wikivoyage.org17:24, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ps.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
pt.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)129
pt.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
pt.wikimedia.org19:20, 30 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
pt.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
pt.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
pt.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
pt.wikivoyage.org21:07, 3 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
pt.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
quality.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
qu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
qu.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
qu.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
qu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rm.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
rm.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rm.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rmy.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
roa-rup.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
roa-rup.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ro.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)35
ro.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ro.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ro.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ro.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ro.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ro.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
rue.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ru.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)273uploader
ru.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ru.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ru.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)31
ru.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
ru.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
ru.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ru.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)20
ru.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
rw.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
rw.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sah.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sah.wikiquote.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikisource.org18:11, 29 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sat.wikipedia.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
sa.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sa.wikiquote.org01:37, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sa.wikisource.org17:58, 19 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
sa.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
scn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)194
scn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sco.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sc.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sc.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sd.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
sd.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sd.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
se.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
se.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
se.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sg.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
shn.wikipedia.org18:16, 21 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
shn.wiktionary.org18:13, 22 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
sh.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
shy.wiktionary.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)158patroller
simple.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
simple.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
simple.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)31
si.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)58
si.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
si.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
sk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
sk.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sk.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
sk.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sk.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
sl.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
sl.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sl.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sl.wikiversity.org17:08, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
sm.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sm.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)44
so.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
so.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
species.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)80
sq.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)42
sq.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sq.wikinews.org19:13, 29 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
sq.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sq.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
srn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
sr.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sr.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
sr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sr.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
sr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
ss.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ss.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
stq.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
strategy.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
st.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
st.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
su.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
su.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
su.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
su.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
sv.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)72
sv.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sv.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sv.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sv.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sv.wikiversity.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
sv.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sv.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sw.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sw.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
sw.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
szl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
szy.wikipedia.org16:34, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)69
ta.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
ta.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ta.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ta.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ta.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
tcy.wikipedia.org07:04, 23 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ten.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
test2.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376editor, sysop
test-commons.wikimedia.org20:05, 1 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
test.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)665bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org08:42, 3 ఆగస్టు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)35bureaucrat, sysop
tet.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
te.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
te.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
te.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
te.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
te.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
tg.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)39
tg.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tg.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
th.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
th.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
th.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
th.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
th.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
th.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ti.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ti.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tk.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tk.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tk.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tl.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
tl.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
tl.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tn.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tn.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
to.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
to.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tpi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
tpi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tr.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)81
tr.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
tr.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
tr.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
tr.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
tr.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
tr.wikivoyage.org03:20, 30 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
ts.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ts.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tt.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
tt.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
tt.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tt.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tum.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tw.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tw.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
tyv.wikipedia.org15:28, 29 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ty.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ua.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
udm.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ug.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ug.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ug.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
ug.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
uk.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)102
uk.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
uk.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
uk.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
uk.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
uk.wikivoyage.org10:45, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
uk.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ur.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)122
ur.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ur.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
ur.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
usability.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
uz.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
uz.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
uz.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
uz.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
vec.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
vec.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
vec.wiktionary.org10:43, 26 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
vep.wikipedia.org21:49, 1 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ve.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
vi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)64
vi.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
vi.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
vi.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
vi.wikivoyage.org07:44, 12 ఆగస్టు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
vi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
vls.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
vo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
vo.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
vo.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
vo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
war.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
wa.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
wa.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
wa.wikisource.org12:58, 16 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
www.wikidata.org18:47, 29 అక్టోబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,070
wikimania2008.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
wikimania2009.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
wikimania2010.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
wikimania2011.wikimedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)78
wikimania2012.wikimedia.org20:59, 31 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)42
wikimania2013.wikimedia.org08:12, 22 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
wikimania2014.wikimedia.org08:53, 3 ఆగస్టు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)33
wikimania2015.wikimedia.org01:14, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)19
wikimania2016.wikimedia.org07:44, 18 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
wikimania2017.wikimedia.org16:40, 21 జనవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)58
wikimania2018.wikimedia.org22:32, 5 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
wikimania.wikimedia.org19:16, 21 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
wo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
wo.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
wo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
wuu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
xal.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
xh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
xh.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
xh.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
xmf.wikipedia.org16:32, 12 జూలై 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
yi.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)32
yi.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
yi.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)32
yo.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
yo.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
yo.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
yue.wiktionary.org00:43, 10 డిసెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
za.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
za.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
za.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
zea.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
zh-classical.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
zh-min-nan.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
zh-min-nan.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
zh-min-nan.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
zh-yue.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)41
zh.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)268
zh.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)42
zh.wikinews.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
zh.wikiquote.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
zh.wikisource.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
zh.wikiversity.org16:46, 28 సెప్టెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)20
zh.wikivoyage.org23:01, 23 ఏప్రిల్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
zh.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
zu.wikipedia.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
zu.wikibooks.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
zu.wiktionary.org22:56, 6 మార్చి 2011సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Krinkle" నుండి వెలికితీశారు