సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: NKohli (WMF)
  • నమోదైనది: 20:53, 20 జనవరి 2015 (6 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 2,895
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 183
  • భౌగోళిక గుంపులు: Global interface editors, సిబ్బంది
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
af.wikipedia.org17:58, 17 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikipedia.org14:48, 9 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
api.wikimedia.org17:13, 14 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org04:08, 7 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikisource.org11:39, 5 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org15:04, 3 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org17:58, 17 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikisource.org13:24, 13 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org14:49, 9 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org23:22, 30 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org00:32, 7 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org14:50, 9 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org14:25, 21 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikisource.org18:58, 9 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikivoyage.org22:08, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikipedia.org12:02, 25 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bug.wikipedia.org17:20, 25 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org20:53, 9 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikimedia.org20:55, 9 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org22:56, 2 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ce.wikipedia.org04:27, 26 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org17:23, 21 మార్చి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)290
co.wikipedia.org22:57, 2 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org23:38, 28 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wiktionary.org05:21, 27 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org19:32, 9 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org13:57, 29 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org13:57, 22 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
de.wikivoyage.org17:10, 25 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
diq.wikipedia.org20:07, 5 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org11:21, 21 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikivoyage.org22:08, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org20:53, 20 జనవరి 2015కొత్త ఖాతా(?)649extendedconfirmed
en.wikibooks.org12:57, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
en.wikiversity.org13:02, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
en.wikivoyage.org13:02, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
en.wiktionary.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org13:20, 25 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikibooks.org06:22, 10 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org12:48, 22 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3confirmed
es.wikibooks.org11:46, 23 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikisource.org17:27, 31 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiversity.org14:20, 28 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikivoyage.org19:37, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eu.wikipedia.org05:24, 27 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org18:39, 11 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikisource.org18:39, 11 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikivoyage.org21:09, 12 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org16:51, 2 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikivoyage.org22:02, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org17:44, 16 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
fr.wikinews.org18:37, 20 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiquote.org19:19, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikisource.org14:12, 8 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org15:34, 12 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org21:09, 12 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org19:39, 21 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
glk.wikipedia.org05:24, 27 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikipedia.org21:08, 6 మార్చి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org22:45, 12 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
got.wikipedia.org03:25, 19 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikipedia.org14:28, 18 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wikipedia.org17:14, 4 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org07:29, 21 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikisource.org23:54, 14 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikivoyage.org23:57, 16 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org19:06, 5 జనవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
hi.wikibooks.org01:55, 5 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikisource.org18:13, 25 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikiversity.org04:26, 4 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikivoyage.org19:41, 21 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wiktionary.org21:32, 14 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org11:16, 21 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wiktionary.org17:18, 16 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org17:14, 4 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org18:38, 6 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikibooks.org18:02, 26 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org17:45, 15 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org15:17, 5 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wikipedia.org16:50, 29 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ig.wikipedia.org22:36, 2 నవంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ilo.wikipedia.org14:13, 28 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org13:46, 22 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikinews.org00:22, 22 మార్చి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikisource.org18:10, 19 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikivoyage.org23:08, 12 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ja.wikipedia.org17:43, 7 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikisource.org22:21, 21 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wiktionary.org11:39, 5 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org01:17, 11 జూలై 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org13:17, 29 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikisource.org18:07, 19 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org13:55, 25 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikipedia.org02:21, 6 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikipedia.org19:44, 3 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikisource.org18:46, 9 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org20:54, 20 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org22:45, 16 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org15:48, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)335autopatrolled
meta.wikimedia.org15:48, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,295massmessage-sender
ml.wikipedia.org13:18, 25 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org17:40, 14 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nap.wikisource.org07:55, 18 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org17:14, 7 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikipedia.org14:59, 13 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikinews.org20:25, 18 జూలై 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikivoyage.org22:00, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nn.wikipedia.org17:18, 25 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org02:26, 22 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nso.wikipedia.org18:56, 20 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
olo.wikipedia.org10:53, 27 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org10:50, 1 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org03:21, 25 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org13:44, 29 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikipedia.org17:42, 7 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikisource.org22:03, 30 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikivoyage.org21:46, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikivoyage.org20:09, 21 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org12:47, 25 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikibooks.org14:58, 14 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikisource.org18:51, 9 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikivoyage.org22:01, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org03:12, 13 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikivoyage.org22:00, 20 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org17:43, 7 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wikivoyage.org16:23, 1 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org21:38, 3 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikisource.org18:51, 9 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wiktionary.org21:45, 14 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org17:10, 14 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org14:21, 29 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org14:20, 10 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikiquote.org05:21, 27 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org18:39, 11 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org17:20, 25 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikisource.org13:05, 22 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
stq.wikipedia.org20:09, 5 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
st.wikipedia.org18:56, 20 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikipedia.org07:00, 17 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org20:46, 28 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikivoyage.org23:08, 12 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikipedia.org03:12, 13 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org12:15, 8 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org21:34, 3 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test2.wikipedia.org20:39, 13 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1sysop
test-commons.wikimedia.org17:33, 27 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
test.wikipedia.org15:56, 24 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)240sysop
test.wikidata.org19:26, 15 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org05:22, 11 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org18:51, 9 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wiktionary.org11:40, 5 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org19:53, 14 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org18:17, 17 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org21:27, 29 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wiktionary.org18:58, 2 అక్టోబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikipedia.org08:55, 19 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tw.wikipedia.org13:43, 5 సెప్టెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org12:03, 25 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikivoyage.org23:08, 12 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org12:33, 23 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
vi.wikipedia.org17:07, 17 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikivoyage.org14:37, 21 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wiktionary.org23:49, 14 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org16:09, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2014.wikimedia.org17:20, 7 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2015.wikimedia.org07:57, 6 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2016.wikimedia.org07:52, 19 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2017.wikimedia.org16:37, 3 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org18:50, 3 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org17:34, 16 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh-classical.wikipedia.org20:14, 5 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org17:33, 7 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org21:31, 29 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org05:03, 13 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikiversity.org14:41, 9 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikivoyage.org00:30, 22 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wiktionary.org08:28, 26 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/NKohli_(WMF)" నుండి వెలికితీశారు