సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Pathoschild
  • నమోదైనది: 03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008 (13 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 3,46,065
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 923
  • భౌగోళిక గుంపులు: global-deleter, Global interface editors, Global IP block exemptions
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
aa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
aa.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
aa.wiktionary.org23:16, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ab.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
ab.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
ace.wikipedia.org19:13, 1 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)359
advisory.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
ady.wikipedia.org01:08, 21 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
af.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)473
af.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
af.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
af.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ak.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
ak.wikibooks.org03:34, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
ak.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
als.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
alt.wikipedia.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ami.wikipedia.org17:08, 6 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
am.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)338
am.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
ang.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)424
ang.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ang.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)201
ang.wikisource.org23:14, 21 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
ang.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
an.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
an.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
api.wikimedia.org16:17, 6 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arc.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
ar.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)639autoreview
ar.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
ar.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
ar.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
ar.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
ar.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383autopatrolled
ar.wikiversity.org02:00, 11 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)175
ar.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
ary.wikipedia.org02:51, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
arz.wikipedia.org14:11, 28 నవంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)377
ast.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)409
ast.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)202
ast.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)173
ast.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
as.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
as.wikibooks.org23:20, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
as.wikisource.org07:01, 6 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)120
as.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
atj.wikipedia.org22:41, 16 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
avk.wikipedia.org02:56, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
av.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
av.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
awa.wikipedia.org02:56, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ay.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
ay.wikibooks.org23:22, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ay.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
azb.wikipedia.org22:07, 22 జూలై 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
az.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)410
az.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
az.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
az.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
az.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
ban.wikipedia.org14:59, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ban.wikisource.org04:42, 24 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bar.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
bat-smg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
ba.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
ba.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
bcl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
bcl.wiktionary.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bd.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)28
be-tarask.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
beta.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
be.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)426
be.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
be.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)31
be.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
be.wikisource.org00:50, 2 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)160
be.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
bg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)410
bg.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
bg.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
bg.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
bg.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
bg.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
bh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
bh.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
bi.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
bi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bjn.wikipedia.org20:13, 17 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)277
bm.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
bm.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
bm.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bm.wiktionary.org23:20, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
bn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395
bn.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
bn.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
bn.wikivoyage.org21:13, 4 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)366
bo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
bo.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bo.wiktionary.org23:21, 21 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
bpy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
br.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
br.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)33autopatrolled
br.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
br.wikisource.org04:45, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)235
br.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
bs.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
bs.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
bs.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
bs.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
bs.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
bs.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
bug.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
bxr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
ca.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)419
ca.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ca.wikimedia.org02:49, 13 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ca.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
ca.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
ca.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ca.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
cbk-zam.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
cdo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
ceb.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
ce.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
cho.wikipedia.org23:25, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
chr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
chr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
ch.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
ch.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ch.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
chy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)413
ckb.wikipedia.org19:20, 1 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)349
commons.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1,969autopatrolled
co.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)419
co.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)171
co.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)31
co.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)199
co.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
crh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
cr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
cr.wikiquote.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
cr.wiktionary.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
csb.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
csb.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
cs.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)430autopatrolled
cs.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
cs.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
cs.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
cs.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
cs.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
cs.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
cu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395
cv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
cv.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
cy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)415
cy.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
cy.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
cy.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
cy.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
dag.wikipedia.org11:28, 29 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)439autopatrolled
da.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
da.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
da.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
da.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
de.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379autoreview
de.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
de.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
de.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
de.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
de.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
de.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)130autopatrolled
de.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
din.wikipedia.org17:08, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
diq.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)414
diq.wiktionary.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
dk.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
dsb.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)396
dty.wikipedia.org15:47, 26 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
dv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
dv.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
dz.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
dz.wiktionary.org04:16, 25 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
ee.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
el.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428
el.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
el.wikinews.org18:02, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)224
el.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
el.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
el.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
el.wikivoyage.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)50
el.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
eml.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
en.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17,158sysop
en.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)417editor
en.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)483
en.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)500
en.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21,000autopatrolled
en.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)444
en.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)144autopatrolled
en.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2,128
eo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)424
eo.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
eo.wikinews.org04:44, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)249
eo.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
eo.wikisource.org18:04, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)233
eo.wikivoyage.org18:17, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
es.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
es.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)481
es.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)363autoreview
es.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
es.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
es.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)366
es.wikivoyage.org06:58, 6 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)118autopatrolled
es.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386autopatrolled
et.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
et.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
ee.wikimedia.org02:53, 4 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
et.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
et.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
et.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
eu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)413
eu.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
eu.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
eu.wikisource.org04:51, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
eu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ext.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
fa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)426
fa.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
fa.wikinews.org20:13, 17 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)181
fa.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
fa.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
fa.wikivoyage.org01:24, 20 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)39
fa.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
ff.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
fiu-vro.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
fi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428
fi.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
fi.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
fi.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
fi.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)425
fi.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
fi.wikiversity.org07:21, 17 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)325
fi.wikivoyage.org22:34, 19 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
fi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
fj.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
fj.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
foundation.wikimedia.org12:59, 4 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)418import, transwiki
fo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
fo.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
fo.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
frp.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400
frr.wikipedia.org22:40, 6 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)273
fr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)431
fr.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
fr.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395
fr.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)397
fr.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428
fr.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
fr.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)126patroller
fr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
fur.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)397
fy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)401
fy.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
fy.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
gag.wikipedia.org04:45, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)270
gan.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)414
ga.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
ga.wikibooks.org08:55, 1 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ga.wikiquote.org23:21, 21 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ga.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
gcr.wikipedia.org15:30, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
gd.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)401
gd.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
glk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
gl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)409
gl.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
gl.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
gl.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
gl.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
gn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
gn.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
gn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
gom.wikipedia.org04:58, 27 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
gom.wiktionary.org03:47, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gor.wikipedia.org05:13, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
got.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)396
got.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
gu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
gu.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
gu.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
gu.wikisource.org00:49, 2 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)158
gu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
gv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400
gv.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)354
hak.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
ha.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
ha.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
haw.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
he.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)421
he.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
he.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
he.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389autopatrolled
he.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
he.wikivoyage.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)111autopatrolled
he.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
hif.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
hif.wiktionary.org18:09, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
hi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)444
hi.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
hi.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
hi.wikisource.org03:51, 6 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
hi.wikiversity.org03:49, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
hi.wikivoyage.org18:06, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
hi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
ho.wikipedia.org00:25, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
hr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
hr.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
hr.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
hr.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
hr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
hsb.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)415
hsb.wiktionary.org08:08, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)367
ht.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)423
ht.wikisource.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
hu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428trusted
hu.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
hu.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)201
hu.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
hu.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
hu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
hy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
hy.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
hy.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
hy.wikisource.org08:03, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)373
hy.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
hyw.wikipedia.org19:24, 4 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
hz.wikipedia.org00:26, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)19
ia.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)434
ia.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
ia.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
id.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
id.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
id.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
id.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
id.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
ie.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
ie.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
ie.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
ig.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400
ii.wikipedia.org00:26, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ik.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
ik.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)270
ilo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
incubator.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)656
inh.wikipedia.org05:13, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
io.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
io.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
is.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
is.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
is.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
is.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
is.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
it.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412autopatrolled
it.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395autopatrolled
it.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
it.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
it.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)414
it.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
it.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)131
it.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390autopatrolled
iu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
iu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
jam.wikipedia.org15:42, 14 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
ja.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)422
ja.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ja.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
ja.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
ja.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
ja.wikiversity.org07:56, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)366
ja.wikivoyage.org18:17, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ja.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
jbo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)430
jbo.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
jv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
jv.wikisource.org11:56, 8 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
jv.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
kaa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395
kab.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
ka.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)429
ka.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
ka.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
ka.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
kbd.wikipedia.org18:02, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)241
kbp.wikipedia.org17:25, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
kg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
ki.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
kj.wikipedia.org00:26, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
kk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)410
kk.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
kk.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)78
kk.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
kl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)409
kl.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
km.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
km.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)366
km.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
kn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
kn.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)79
kn.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
kn.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
kn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
koi.wikipedia.org20:13, 17 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)266
ko.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
ko.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)351
ko.wikinews.org23:04, 6 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)242
ko.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ko.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ko.wikiversity.org00:53, 18 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)104
ko.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)359
krc.wikipedia.org22:45, 28 మార్చి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)320
kr.wikipedia.org00:30, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
kr.wikiquote.org00:26, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
ksh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
ks.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
ks.wikibooks.org00:32, 22 ఫిబ్రవరి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ks.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ks.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
ku.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
ku.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
ku.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
ku.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
kv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)409
kw.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
kw.wikiquote.org03:32, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
kw.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)351
ky.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
ky.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)366
ky.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
ky.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
lad.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
la.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
la.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
la.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
la.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400autoreview
la.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
lbe.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
lb.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
lb.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)82
lb.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)204
lb.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
lez.wikipedia.org00:50, 2 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)184
lfn.wikipedia.org05:13, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
lg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
lij.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
lij.wikisource.org23:33, 20 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
li.wikibooks.org04:45, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)244
li.wikinews.org03:36, 6 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
li.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
li.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
li.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
lld.wikipedia.org14:37, 17 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
lmo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
ln.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)401
ln.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ln.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
login.wikimedia.org03:55, 8 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
lo.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
lrc.wikipedia.org17:10, 27 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
ltg.wikipedia.org18:03, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)242
lt.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411
lt.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
lt.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
lt.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
lt.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
lv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408autopatrolled
lv.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)82
lv.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
mad.wikipedia.org03:14, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mai.wikipedia.org03:53, 23 నవంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)42
map-bms.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
mdf.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
www.mediawiki.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)573autopatrolled
meta.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008ప్రధాన వికీ(?)37,734autopatrolled
mg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
mg.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
mg.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
mhr.wikipedia.org07:20, 17 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)341
mh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
mh.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
min.wikipedia.org00:46, 18 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)125
min.wiktionary.org16:38, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
mi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
mi.wikibooks.org03:43, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
mi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
mk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)397
mk.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
mk.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
mk.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
mk.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
ml.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)425
ml.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)363
ml.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
ml.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ml.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
mni.wikipedia.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mni.wiktionary.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
mn.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)195
mn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
mnw.wikipedia.org15:59, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
mnw.wiktionary.org18:17, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mrj.wikipedia.org20:12, 17 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)268
mr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
mr.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
mr.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
mr.wikisource.org00:11, 11 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)174
mr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
ms.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
ms.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
ms.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
mt.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
mt.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
mus.wikipedia.org08:44, 14 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
mwl.wikipedia.org19:40, 1 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)357
mx.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
myv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
my.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)421
my.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)39
my.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
mzn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)415uploader
nah.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
nah.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
nah.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
nap.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
nap.wikisource.org17:40, 19 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
na.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
na.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)138
na.wikiquote.org03:44, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
na.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
nds-nl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
nds.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
nds.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)136
nds.wikiquote.org09:20, 14 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
nds.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
ne.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
ne.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
ne.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
new.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
ng.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)84
nia.wikipedia.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
nia.wiktionary.org17:52, 6 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
nl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)413
nl.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
nl.wikimedia.org04:01, 23 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)28
nl.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)93
nl.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
nl.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
nl.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)125
nl.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
nn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416autopatrolled
nn.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
nn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)366
nov.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
no.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428autopatrolled
no.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
no.wikimedia.org00:54, 28 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)32
no.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
no.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
no.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)380
no.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
nqo.wikipedia.org16:02, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
nrm.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
nso.wikipedia.org02:18, 11 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)180
nv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
nyc.wikimedia.org20:11, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
ny.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
nz.wikimedia.org03:59, 23 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
oc.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
oc.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
oc.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
olo.wikipedia.org21:47, 9 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
om.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
om.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
or.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
or.wikisource.org04:31, 23 నవంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)35
or.wiktionary.org03:44, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)176
os.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)417
outreach.wikimedia.org02:32, 29 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)42
pa-us.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
pag.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
pam.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
pap.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
pa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
pa.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
pa.wikisource.org18:03, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
pa.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
pcd.wikipedia.org07:20, 17 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)330
pdc.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
pfl.wikipedia.org04:38, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)270
pih.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
pi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
pi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
pl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)428
pl.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
pl.wikimedia.org00:55, 28 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)37
pl.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
pl.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
pl.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
pl.wikivoyage.org00:52, 18 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)119
pl.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
pms.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
pms.wikisource.org04:00, 6 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
pnb.wikipedia.org19:43, 1 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)356
pnb.wiktionary.org00:54, 14 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)169
pnt.wikipedia.org13:28, 9 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)361
ps.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
ps.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)56
ps.wikivoyage.org04:08, 6 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ps.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
pt.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)419autoreviewer
pt.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
pt.wikimedia.org11:02, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
pt.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
pt.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392autoreview
pt.wikiversity.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
pt.wikivoyage.org07:00, 6 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)128
pt.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
pwn.wikipedia.org17:08, 6 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
quality.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
qu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)415
qu.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
qu.wikiquote.org09:25, 14 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
qu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
rm.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)391
rm.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
rm.wiktionary.org09:28, 14 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
rmy.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400
rn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
rn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)32
roa-rup.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
roa-rup.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
roa-tara.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)396
ro.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
ro.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ro.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
ro.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ro.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)381
ro.wikivoyage.org00:52, 18 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)113
ro.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
rue.wikipedia.org18:03, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)244
ru.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)454uploader
ru.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
ru.wikimedia.org20:11, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
ru.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
ru.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)384
ru.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)392
ru.wikiversity.org09:49, 29 నవంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)309
ru.wikivoyage.org20:59, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)128
ru.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390autoreview
rw.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
rw.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)362
sah.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
sah.wikiquote.org03:42, 6 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sah.wikisource.org18:05, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)218
sat.wikipedia.org17:53, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
sa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)404
sa.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
sa.wikiquote.org00:54, 18 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)109
sa.wikisource.org18:05, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)235
sa.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
scn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
scn.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
sco.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)434
sc.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
sc.wiktionary.org09:31, 14 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
sd.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
sd.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)201
sd.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
se.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)407
se.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
se.wikimedia.org00:55, 28 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)28
sg.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)395
sg.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
shi.wikipedia.org02:06, 8 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
shn.wikipedia.org15:17, 28 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
shn.wiktionary.org03:53, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)420autopatrolled
sh.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385autopatrolled
shy.wiktionary.org16:45, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
simple.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
simple.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)97
simple.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)96
simple.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379autopatrolled
si.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)420
si.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
si.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
skr.wikipedia.org03:26, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
skr.wiktionary.org03:55, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)405
sk.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
sk.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
sk.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)364
sk.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
sl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)404
sl.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)362
sl.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
sl.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
sl.wikiversity.org00:48, 2 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)157
sl.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
smn.wikipedia.org03:27, 5 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sm.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
sm.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
sn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)397
sn.wiktionary.org03:44, 13 మార్చి 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)460
so.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
so.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
species.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)456autopatrolled
sq.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)411autoreview, editor
sq.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
sq.wikinews.org18:02, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)225
sq.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)385
sq.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
srn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
sr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)434autopatrolled
sr.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
sr.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
sr.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
sr.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
sr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)373
ss.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
ss.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)368
stq.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
strategy.wikimedia.org05:15, 9 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
st.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)397
st.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)371
su.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)399
su.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)258
su.wikiquote.org08:06, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)371
su.wiktionary.org08:10, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)374
sv.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)421
sv.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
sv.wikinews.org07:47, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)366
sv.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
sv.wikisource.org02:31, 15 సెప్టెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)374
sv.wikiversity.org17:29, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)242
sv.wikivoyage.org23:09, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)127autopatrolled
sv.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
sw.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)418
sw.wikibooks.org07:59, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)170
sw.wiktionary.org08:10, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)369
szl.wikipedia.org07:48, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)394
szy.wikipedia.org16:20, 5 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ta.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)415
ta.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)369
ta.wikinews.org07:47, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)368
ta.wikiquote.org08:05, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)364
ta.wikisource.org08:02, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)368
ta.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)375
tay.wikipedia.org18:05, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tcy.wikipedia.org19:37, 6 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ten.wikipedia.org18:53, 14 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
test2.wikipedia.org23:18, 6 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)59
test-commons.wikimedia.org19:11, 4 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
test.wikipedia.org19:40, 18 ఏప్రిల్ 2009సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)123
test.wikidata.org20:45, 1 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)52
tet.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)372
te.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
te.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)363
te.wikiquote.org08:06, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)367
te.wikisource.org08:03, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)372
te.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)382
tg.wikipedia.org07:49, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)401
tg.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)362
tg.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)373
th.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)400
th.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)368
th.wikinews.org07:47, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)175
th.wikiquote.org08:05, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)365
th.wikisource.org20:15, 6 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)368
th.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)395
ti.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
ti.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)371
tk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)389
tk.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)194
tk.wikiquote.org05:11, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
tk.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)369
tl.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)404
tl.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)371
tl.wiktionary.org08:09, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)371
tn.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)394
tn.wiktionary.org08:10, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)370
to.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
to.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
tpi.wikipedia.org07:50, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)397
tpi.wiktionary.org08:08, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)373
trv.wikipedia.org18:12, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tr.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)566autoreview
tr.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)374
tr.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)31
tr.wikinews.org20:25, 1 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)331
tr.wikiquote.org08:04, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)390
tr.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
tr.wikivoyage.org18:17, 1 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tr.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)409
ts.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)390
ts.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)374
tt.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
tt.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)366
tt.wikiquote.org05:03, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
tt.wiktionary.org08:07, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)369
tum.wikipedia.org07:51, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)392
tw.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
tw.wiktionary.org05:01, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
tyv.wikipedia.org22:11, 1 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)94
ty.wikipedia.org07:49, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)396
ua.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
udm.wikipedia.org07:50, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)382
ug.wikipedia.org07:53, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)406
ug.wikibooks.org05:00, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ug.wikiquote.org04:57, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ug.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)375
uk.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
uk.wikibooks.org07:58, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)366
uk.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)367
uk.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)382
uk.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)379
uk.wikivoyage.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)109
uk.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
ur.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)412
ur.wikibooks.org07:59, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)364
ur.wikiquote.org08:06, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)367
ur.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)376
usability.wikimedia.org04:35, 24 మార్చి 2010సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
uz.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
uz.wikibooks.org07:59, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)329
uz.wikiquote.org08:06, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)370
uz.wiktionary.org08:09, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)377
vec.wikipedia.org07:52, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)388
vec.wikisource.org04:45, 14 నవంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)237
vec.wiktionary.org12:57, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)50
vep.wikipedia.org00:27, 14 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)192
ve.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
vi.wikipedia.org07:52, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)410
vi.wikibooks.org07:58, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)384
vi.wikiquote.org08:03, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)384
vi.wikisource.org08:01, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)380
vi.wikivoyage.org21:00, 15 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)91
vi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)388
vls.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)408
vo.wikipedia.org07:49, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)400
vo.wikibooks.org07:59, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)221
vo.wikiquote.org04:55, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
vo.wiktionary.org08:11, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)374
war.wikipedia.org07:49, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)416
wa.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)406
wa.wikibooks.org07:58, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)79
wa.wikisource.org12:58, 16 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wa.wiktionary.org08:08, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)378
www.wikidata.org23:06, 2 డిసెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)282
wikimania2005.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2006.wikimedia.org17:48, 1 మే 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
wikimania2007.wikimedia.org19:48, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
wikimania2008.wikimedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
wikimania2009.wikimedia.org05:02, 17 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
wikimania2010.wikimedia.org03:14, 22 జూన్ 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)32
wikimania2011.wikimedia.org20:17, 6 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
wikimania2012.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
wikimania2013.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
wikimania2014.wikimedia.org00:01, 3 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)44
wikimania2015.wikimedia.org14:48, 20 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)32
wikimania2016.wikimedia.org19:29, 26 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
wikimania2017.wikimedia.org18:22, 9 జనవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
wikimania2018.wikimedia.org22:08, 17 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
wikimania.wikimedia.org17:30, 8 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
wo.wikipedia.org07:50, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)390
wo.wikiquote.org08:04, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)370
wo.wiktionary.org08:08, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)379
wuu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)402
xal.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
xh.wikipedia.org07:51, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)398
xh.wikibooks.org07:58, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)79
xh.wiktionary.org04:50, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
xmf.wikipedia.org02:27, 11 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)54
yi.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)420
yi.wikisource.org08:02, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)369
yi.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)383
yo.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)398
yo.wikibooks.org09:17, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)51
yo.wiktionary.org04:45, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
yue.wiktionary.org22:57, 4 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
za.wikipedia.org07:49, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)383
za.wikibooks.org07:57, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)79
za.wikiquote.org04:33, 8 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
za.wiktionary.org08:08, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)296
zea.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)387
zh-classical.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)403
zh-min-nan.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)393
zh-min-nan.wikibooks.org07:58, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)286
zh-min-nan.wikiquote.org08:05, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)295
zh-min-nan.wikisource.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)370
zh-min-nan.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)386
zh-yue.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)416
zh.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)444
zh.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)374
zh.wikinews.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)365
zh.wikiquote.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)378
zh.wikisource.org08:01, 27 అక్టోబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)383
zh.wikiversity.org13:03, 6 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9autopatrolled
zh.wikivoyage.org22:47, 19 జనవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)63autopatrolled
zh.wiktionary.org06:56, 21 సెప్టెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)381
zu.wikipedia.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)401
zu.wikibooks.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)172
zu.wiktionary.org03:18, 14 సెప్టెంబరు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)377
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Pathoschild" నుండి వెలికితీశారు