సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
af.wikipedia.org21:49, 11 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
als.wikipedia.org03:48, 24 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org01:38, 22 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org19:08, 8 జూలై 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ar.wikibooks.org16:09, 2 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wiktionary.org16:09, 2 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org16:08, 3 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikipedia.org18:14, 18 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org00:03, 22 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org18:18, 1 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bar.wikipedia.org18:19, 16 అక్టోబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ba.wikipedia.org16:59, 2 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:10, 18 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikibooks.org19:44, 7 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org18:45, 5 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org00:08, 3 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikisource.org19:10, 5 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikipedia.org19:08, 16 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikibooks.org22:56, 28 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org21:01, 29 మే 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
ca.wikiquote.org18:43, 8 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ca.wikisource.org01:09, 30 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org19:40, 27 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
commons.wikimedia.org20:51, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)68
co.wikipedia.org17:24, 2 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org18:27, 12 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
cs.wikiversity.org11:04, 13 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cu.wikipedia.org02:58, 4 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org19:15, 27 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikisource.org01:09, 30 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org17:44, 6 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
de.wikisource.org18:32, 3 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikivoyage.org08:08, 13 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wiktionary.org17:31, 9 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
din.wikipedia.org23:59, 1 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org17:03, 21 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dz.wikipedia.org00:09, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org17:14, 31 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikipedia.org18:32, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)142
en.wikibooks.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org18:51, 6 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
eo.wiktionary.org18:11, 20 సెప్టెంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org14:35, 23 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikibooks.org02:11, 27 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiquote.org23:19, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wiktionary.org23:51, 27 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikipedia.org19:41, 5 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikiquote.org19:42, 4 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eu.wikipedia.org13:16, 28 మార్చి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikipedia.org20:17, 12 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fa.wikisource.org01:01, 30 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org22:49, 17 జనవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikibooks.org23:12, 22 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikimedia.org00:00, 20 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wiktionary.org19:42, 4 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
foundation.wikimedia.org10:15, 4 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
frr.wikipedia.org21:54, 4 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org18:18, 12 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
fr.wikiquote.org15:21, 20 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
fr.wikisource.org15:34, 3 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org23:07, 11 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org17:09, 2 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wikipedia.org18:06, 18 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wikipedia.org19:22, 6 డిసెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikipedia.org00:30, 26 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org00:05, 17 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
got.wikipedia.org16:15, 3 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org23:14, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
he.wikibooks.org20:17, 12 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikivoyage.org21:38, 2 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wiktionary.org01:17, 19 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org15:11, 14 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wiktionary.org05:56, 11 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org10:49, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hu.wiktionary.org00:30, 3 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org03:09, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org02:27, 4 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ilo.wikipedia.org15:42, 19 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
incubator.wikimedia.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
io.wikipedia.org02:59, 5 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikipedia.org19:56, 23 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org07:10, 16 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikisource.org19:02, 9 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wikipedia.org19:12, 5 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org23:55, 12 ఆగస్టు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wikipedia.org22:20, 19 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kab.wikipedia.org21:35, 18 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org21:44, 23 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org00:10, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org00:10, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikipedia.org00:39, 14 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
la.wikisource.org03:43, 27 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikibooks.org19:50, 7 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org21:09, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org00:10, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org23:43, 9 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikibooks.org23:46, 11 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mai.wikipedia.org22:23, 20 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org21:09, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)603sysop
meta.wikimedia.org21:09, 29 ఆగస్టు 2014కొత్త ఖాతా(?)247
mk.wikipedia.org18:01, 20 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ml.wikipedia.org18:31, 24 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikipedia.org18:13, 1 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org03:05, 9 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org15:42, 19 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
mt.wikipedia.org15:16, 3 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org18:31, 24 అక్టోబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wiktionary.org23:08, 25 అక్టోబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikipedia.org00:15, 18 జూలై 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org19:09, 22 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikibooks.org23:23, 23 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nia.wikipedia.org18:18, 17 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikibooks.org03:38, 27 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikimedia.org05:11, 14 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikinews.org00:08, 2 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikiquote.org03:40, 27 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikisource.org03:43, 27 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wiktionary.org08:04, 14 జూలై 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wikipedia.org19:10, 27 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nv.wikipedia.org22:38, 20 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org08:43, 19 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
outreach.wikimedia.org23:23, 18 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pa.wikipedia.org01:07, 23 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pi.wikipedia.org00:09, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org00:10, 31 జూలై 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
pt.wikipedia.org17:53, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)92
pt.wikibooks.org18:57, 30 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ro.wikipedia.org02:19, 30 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ru.wikivoyage.org19:37, 11 మే 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org01:28, 19 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org00:09, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org19:08, 27 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikimedia.org00:09, 30 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org17:56, 29 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org01:58, 5 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikisource.org03:43, 27 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
species.wikimedia.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikipedia.org21:37, 24 జూలై 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org15:45, 19 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
sr.wikibooks.org19:25, 11 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wiktionary.org19:26, 11 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
sv.wiktionary.org21:48, 22 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org18:45, 12 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tcy.wikipedia.org22:26, 4 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test2.wikipedia.org19:13, 12 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14reviewer
test-commons.wikimedia.org22:44, 6 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org00:52, 23 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)78confirmed, copyviobot, reviewer, sysop
test.wikidata.org00:53, 23 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wikipedia.org23:30, 27 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wiktionary.org23:30, 27 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org19:15, 20 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikisource.org23:25, 29 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wikipedia.org18:17, 20 మార్చి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org00:11, 8 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wikipedia.org23:05, 20 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikipedia.org19:25, 23 జూలై 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)38
vi.wikisource.org23:08, 4 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wiktionary.org21:33, 14 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikipedia.org22:50, 8 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org21:23, 16 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
wikimania2015.wikimedia.org23:41, 17 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wikimania2016.wikimedia.org22:20, 9 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2017.wikimedia.org05:26, 17 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
wikimania2018.wikimedia.org23:14, 31 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org23:41, 21 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xmf.wikipedia.org01:17, 12 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-classical.wikipedia.org00:09, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org01:30, 9 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org23:04, 15 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org17:55, 17 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zh.wikibooks.org06:31, 11 డిసెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org23:46, 3 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikiversity.org06:33, 11 డిసెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikivoyage.org21:04, 12 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0