సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: SWilson (WMF)
  • నమోదైనది: 19:56, 31 ఆగస్టు 2016 (5 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 205
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 81
  • భౌగోళిక గుంపు: Global interface editors
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
as.wikisource.org04:18, 14 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikisource.org02:13, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikisource.org01:57, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikisource.org01:53, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikipedia.org00:39, 5 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikisource.org03:15, 8 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
br.wikisource.org02:17, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikisource.org02:16, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org12:34, 7 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikisource.org00:50, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org07:35, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
cs.wikipedia.org02:57, 3 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikisource.org01:54, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cy.wikisource.org02:14, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikisource.org05:58, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org01:34, 30 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikisource.org23:07, 24 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org00:46, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
en.wikisource.org04:09, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11autopatrolled
en.wikiversity.org07:41, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikivoyage.org07:27, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org03:56, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikisource.org05:55, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikisource.org01:56, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikisource.org00:25, 6 జనవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikisource.org23:49, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
foundation.wikimedia.org10:15, 4 నవంబరు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fo.wikisource.org02:19, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org04:20, 28 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikisource.org21:57, 3 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikisource.org02:14, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikisource.org23:53, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
he.wikipedia.org10:21, 20 ఏప్రిల్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikisource.org13:34, 11 ఫిబ్రవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikisource.org06:00, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wikisource.org23:58, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
hu.wikipedia.org04:12, 26 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikisource.org01:56, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikisource.org01:47, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikipedia.org23:47, 14 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikisource.org23:47, 14 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org07:28, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
is.wikisource.org05:57, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikisource.org06:11, 14 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org21:22, 3 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikisource.org23:51, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
kn.wikisource.org23:27, 8 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikisource.org01:58, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
login.wikimedia.org19:57, 31 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikisource.org01:57, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org19:57, 31 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
meta.wikimedia.org19:56, 31 ఆగస్టు 2016కొత్త ఖాతా(?)60autopatrolled
mk.wikisource.org02:13, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ml.wikisource.org02:20, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikisource.org06:14, 16 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
nap.wikisource.org02:33, 23 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org09:58, 11 మే 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikisource.org00:38, 9 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pa.wikisource.org06:11, 8 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org04:15, 26 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikisource.org06:55, 28 జూన్ 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pms.wikisource.org02:18, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikisource.org01:53, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org06:00, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikisource.org01:45, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikisource.org02:15, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikisource.org01:55, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikisource.org01:56, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org11:01, 1 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)37sysop
sr.wikisource.org00:11, 16 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikisource.org01:51, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikisource.org05:53, 8 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
test.wikipedia.org01:00, 16 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0sysop
te.wikisource.org01:46, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikisource.org05:57, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikisource.org05:47, 25 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikisource.org01:57, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
www.wikidata.org08:55, 15 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
wikimania.wikimedia.org14:03, 2 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikisource.org01:48, 26 మార్చి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikipedia.org04:26, 26 ఆగస్టు 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/SWilson_(WMF)" నుండి వెలికితీశారు