ఉపకరణ ఎగుమతి

Jump to navigation Jump to search

slurpInterwiki ఉపకరణాన్ని ఎగుమతి చేయడానికి, "దింపుకోండి" బటన్ పై నొక్కి, దిగుమతి చేయబడిన ఫైల్ ను భద్రపరచండి లక్ష్య వికీలో Special:Import పేజీకి వెళ్లి ఎగుమతి చేయండి. తరువాత MediaWiki:Gadgets-definition పేజీలో ఈ క్రింది వరుస చేర్చండి:

* slurpInterwiki[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.ui,jquery.spinner]|slurpInterwiki.js

లక్ష్య వికీపై మీకు సరిపోలిన అనుమతులు( సిస్టమ్ సందేశాలు సవరించగల హక్కులు కూడా), ఫైళ్ల అప్లోడ్ నుండి దిగుమతి చేసుకొనే హక్కు చేతనమై వుండాలి.