అత్యధికంగా ఇన్‌కమింగు లింకులున్న వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. 20వ శతాబ్దం‏‎ (69 సభ్యులు)
 2. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూలై 2009‏‎ (61 సభ్యులు)
 3. ఈరోజు వ్యాఖ్యలు‏‎ (45 సభ్యులు)
 4. ఈరోజు వ్యాఖ్య నవంబరు 2013‏‎ (42 సభ్యులు)
 5. తెలుగు కవులు‏‎ (40 సభ్యులు)
 6. 19వ శతాబ్దం‏‎ (38 సభ్యులు)
 7. సామెతలు‏‎ (33 సభ్యులు)
 8. ఈరోజు వ్యాఖ్య సెప్టెంబర్ 2009‏‎ (32 సభ్యులు)
 9. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఆగష్టు 2011‏‎ (32 సభ్యులు)
 10. ఈరోజు వ్యాఖ్య జనవరి 2009‏‎ (32 సభ్యులు)
 11. ఈరోజు వ్యాఖ్య అక్టోబరు 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 12. ఈరోజు వ్యాఖ్య డిసెంబరు 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 13. ఈరోజు వ్యాఖ్య డిసెంబరు 2009‏‎ (32 సభ్యులు)
 14. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఆగష్టు 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 15. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఆగష్టు 2010‏‎ (32 సభ్యులు)
 16. ఈరోజు వ్యాఖ్య అక్టోబరు 2011‏‎ (32 సభ్యులు)
 17. ఈరోజు వ్యాఖ్య జనవరి 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 18. ఈరోజు వ్యాఖ్య జనవరి 2010‏‎ (32 సభ్యులు)
 19. ఈరోజు వ్యాఖ్య మార్చి 2009‏‎ (32 సభ్యులు)
 20. ఈరోజు వ్యాఖ్య అక్టోబరు 2009‏‎ (32 సభ్యులు)
 21. ఈరోజు వ్యాఖ్య మార్చి 2012‏‎ (32 సభ్యులు)
 22. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూలై 2011‏‎ (31 సభ్యులు)
 23. ఈరోజు వ్యాఖ్య మే 2011‏‎ (31 సభ్యులు)
 24. ఈరోజు వ్యాఖ్య నవంబరు 2009‏‎ (31 సభ్యులు)
 25. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఏప్రిల్ 2012‏‎ (31 సభ్యులు)
 26. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూన్ 2011‏‎ (31 సభ్యులు)
 27. ఈరోజు వ్యాఖ్య సెప్టెంబరు 2011‏‎ (31 సభ్యులు)
 28. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూలై 2012‏‎ (31 సభ్యులు)
 29. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూన్ 2009‏‎ (30 సభ్యులు)
 30. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఫిబ్రవరి 2012‏‎ (30 సభ్యులు)
 31. ఈరోజు వ్యాఖ్య సెప్టెంబరు 2012‏‎ (30 సభ్యులు)
 32. ఈరోజు వ్యాఖ్య అక్టోబరు 2010‏‎ (30 సభ్యులు)
 33. భారతీయులు‏‎ (28 సభ్యులు)
 34. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఫిబ్రవరి 2010‏‎ (28 సభ్యులు)
 35. ఈరోజు వ్యాఖ్య మార్చి 2010‏‎ (28 సభ్యులు)
 36. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఏప్రిల్ 2010‏‎ (28 సభ్యులు)
 37. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఏప్రిల్ 2009‏‎ (28 సభ్యులు)
 38. ఈరోజు వ్యాఖ్య మే 2010‏‎ (27 సభ్యులు)
 39. ఈరోజు వ్యాఖ్య నవంబరు 2012‏‎ (25 సభ్యులు)
 40. ఈరోజు వ్యాఖ్య జూన్ 2012‏‎ (25 సభ్యులు)
 41. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఫిబ్రవరి 2009‏‎ (25 సభ్యులు)
 42. తెలుగు సినిమా గీతరచయితలు‏‎ (22 సభ్యులు)
 43. ఈరోజు వ్యాఖ్య మార్చి 2013‏‎ (19 సభ్యులు)
 44. ఈరోజు వ్యాఖ్య ఫిబ్రవరి 2011‏‎ (19 సభ్యులు)
 45. తెలుగు వ్యక్తులు‏‎ (19 సభ్యులు)
 46. ఈరోజు వ్యాఖ్య జనవరి 2013‏‎ (17 సభ్యులు)
 47. ఈరోజు వ్యాఖ్య మార్చి 2011‏‎ (17 సభ్యులు)
 48. తెలుగు సినిమాలు‏‎ (17 సభ్యులు)
 49. వ్యక్తులు‏‎ (17 సభ్యులు)
 50. ఈరోజు వ్యాఖ్య నవంబరు 2010‏‎ (17 సభ్యులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:MostLinkedCategories" నుండి వెలికితీశారు