సంరక్షితఎన్నిక

Jump to navigation Jump to search

Below is the list of polls.

పేరు ఆరంభ తేదీ ముగింపు తేదీ  
Test vote 12:00, 8 ఏప్రిల్ 2009 12:00, 10 ఏప్రిల్ 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 ఏప్రిల్ 2009 12:00, 3 మే 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 జూలై 2009 23:59, 10 ఆగస్టు 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 మే 2011 23:59, 12 జూన్ 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 ఆగస్టు 2011 23:59, 30 ఆగస్టు 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 జూన్ 2013 23:59, 22 జూన్ 2013
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:SecurePoll" నుండి వెలికితీశారు