సరిచూడు: II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List

Jump to navigation Jump to search

ఈ పని పూర్తి చేయటకు మీరు ఎన్నికల అధికారి అయి వుండాలి.

"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:SecurePoll/tally/370" నుండి వెలికితీశారు