అనుమతి లోపం

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, view the current transcoding status అనుమతి మీకు లేదు:

మీరు చేయతలపెట్టిన పని ఈ గుంపులలో ఒకదాని లోని వాడుకర్లకు మాత్రమే పరిమితం: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు, నిర్వాహకులు, నిర్ధారిత వాడుకరులు.

"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:Transcode_statistics" నుండి వెలికితీశారు