వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 8, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంచుమ్రోగినట్లు కనకంబుమ్రోగునా -- వేమన