అరిస్టాటిల్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
అరిస్టాటిల్

అరిస్టాటిల్ క్రీ.పూ.3న శతాబ్దికి చెందిన ప్రముఖ గ్రీకు తత్వవేత్త. ప్రముఖ గ్రీకు తత్వవేత్త ప్లేటో శిష్యుడు మరియు అలెగ్జాండర్ గురువు.

అరిస్టాటిల్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలు[మార్చు]

 • తత్త్వశాస్త్రమంటే సత్యపరిశీలనా శాస్త్రం.
 • ఒక వ్యక్తి సమాజంలో ఇమడలేక పోయినప్పుడు అతడు పశువో, దేవుడో అయి ఉండాలి.
 • విజ్ఞులు అభిమానం కొద్దీ వినయంగా వ్యవహరిస్తారు. దుర్బుద్ధిగలవారు భయంతో వినయంగా నటిస్తారు.
 • చట్టం ఆజ్ఞలాంటిది మంచి చట్టం మంచి ఆజ్ఞలాంటిది.
 • నమ్మకం నీ స్వప్నాలను చిగురింపజేస్తుంది.


 • భూమి మీద భయం ఉన్నంతవరకు ఆకాశంలో దేవుడుంటాడు.
 • మనిషి మంచితనం ఎక్కడ అంతమౌతుందో అక్కడ రాజకీయం మొదలౌతుంది.
 • మానవుడు పుట్టుకతోనే సాంఘిక జంతువు.
 • వ్యాధిని వైద్యుడు తగ్గిస్తాడు, ప్రకృతి మామూలుగానే నయం చేస్తుంది.
 • సన్మానం పొందడంలో గొప్పదనం లేదు. దానిని పొందడానికి నీకున్న అర్హతలోనే గొప్పదనం వుంది.
 • అర్థం చేసుకున్నది వివరించాలి. తెలుసుకున్నది చేయాలి.
 • మితిమీరిన ఆశలకు పోయేవారే ఎక్కువగా మోసాలకు గురి అవుతూ ఉంటారు.
 • విప్లవాలు,నేరాలనేవి పేదరికం నుంచే పుట్టుకొచ్చాయి. మానవుడు సంఘజీవి.
 • ఆశ అనేది నడుస్తున్న కల వంటిది.
 • స్నేహమనేది రెండు దేహాలలో ఉండే ఒక ఆత్మ.
 • అన్ని రకాల అల్లర్లకు, అపరాధాలకు మూలకారణం దారిద్ర్యమే.
 • కోపం రావడం మానవ సహజం, ఐతే దాన్ని ఎప్పుడు,ఎక్కడ,ఎవరి మీద ప్రదర్శించాలో తెలుసుకోవడమే విజ్ఞత.
 • ఒక దేశంలో అనేక స్వభావాలు గల ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. వీరినందరిని ఒకటిగా చేర్చేందుకు విద్యావిధానం అనేదే అవసరమైన సాధనం. దీనిని వదిలి చట్టం మూలంగానో, సంస్క్రతి,సంప్రదాయాల మూలంగానో ఒక్కటిగా చేర్చడం తెలివి తక్కువతనం.
 • నేర్చుకన్నవాడికి, నేర్చుకోలేని వాడికి మధ్య ప్రాణమున్న వాటికి, ప్రాణం లేనివాటికి మధ్య గల తేడా గలదు.
 • సమాజంలో మంచివాడిగా మారిన మానవుడు అన్ని ప్రాణుల కంటే గొప్పవాడు, అతడే చట్టాన్ని, నీతిని వదిలి పెట్టి జీవిస్తే అతని కంటే భయంకరమైంది ఏది లేదు.
 • ఒక నగరం మంచి చట్టాలతో పరిపాలించబడే కంటే , ఒక మంచి వ్యక్తిచే పరిపాలింపబడుట గొప్పదగును.
 • అందం దేవుడిచ్చిన వరం.
 • ఆశ ఓ పగటి కల.
 • ఆశ మేలుకొంటున్న స్వప్నం.
 • సన్మానం పొందడంలో గొప్పదనం లేదు. దానిని పొందడానికి నీకున్న అర్హతలోనే గొప్పతనం ఉంది.
 • మానవుడు ఆలోచించే జంతువు.
 • ప్రజల భాషలో మాట్లాడాలి. మేధావులలా ఆలోచించాలి.
 • కళ అంటే వస్తువు రూపం కాదు. ఆ రూపం అంతర్గత స్వభావం.
 • సరైన సమయంలో సరైన కారణంతో సరైన విధానంలో కోప్పడటం సులభం కాదు.
 • నీ గొప్పతనం నువ్వు పొందిన బిరుదుల్లో లేదు. దానికి నీకున్న అర్హతలో వుంది.
 • మనిషి ప్రకృతి సిద్ధంగా రాజకీయ మృగం.
 • పని ముగించడమంటే తీరిక మొదలు కావడమే.
 • ప్రజలు నగరాలకు ప్రేమగా వస్తారు. వాళ్ళు మంచి జీవనం కోసం కలిసే వుంటారు.
 • నేను ప్రజలను అనుసరిస్తాను, నేను వారికి నాయకుణ్ణి కాను.
 • జీవిత సగాభాగంలో బద్ధకస్తులకు,బలమైన వారికి పెద్దగా తేడా లేదు. ఎందుకంటే నిద్రావస్థలో తేడాలేదు కనుక.
 • సాధువు మెదడులోనైనా ఏదో ఒక మూల మూర్ఖ లక్షణాలుంటాయి.
 • ఎంతో కొంత పిచ్చిలేని పరిశుద్ధాత్మ లేదు.
 • విప్లవానికి,మోసానికి పేదరికమే మాతృక.
 • ఎంతో కొంత పిచ్చిలేని ప్రజ్ఞావంతుడు వుండడు.
 • అన్నింటిలోను మనం సమానులమే అనే భావనలను కల్గించడమే ప్రజాస్వామ్యం.
 • పాపాన్ని పాపంతోనే ఎదుర్కోవడం మనిషి తన హక్కు అనుకుంటాడు. అలా చేయకుంటే స్వేచ్ఛ పోగొట్టుకున్నానా అని భావిస్తాడు.

బయటి లింకులు[మార్చు]

w:
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.