ఎం.కె. గాంధీ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధి. భారత జాతి పిత. భారత స్వతంత్ర సంగ్రామ యోధుడు.