కొడపల్లి కోటీశ్వరమ్మ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • "స్వజాతి పాలనలో సతి పునరావృతం మహిళా ప్రగతిని మంటలందు త్రోయడం".
- కొడపల్లి కోటీశ్వరమ్మ