చార్వాక దర్శనము

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

రామకృష్ణ భట్టాచార్య ప్రకారం -

చార్వాకము ప్రాచీన భారతదేశానికి చెందిన నాస్తిక మరియు భౌతికవాదం.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ramkrishna Bhattacharya (2013), The base text and its commentaries: Problem of representing and understanding the Carvaka / Lokayata, Argument: Biannual Philosophical Journal, Issue 1, Volume 3, pages 133-150