జాన్ రస్కిన్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
In painting as in eloquence, the greater your strength, the quieter your manner.

జాన్ రస్కిన్ (ఫిబ్రవరి 8 1819జనవరి 20 1900) ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల రాకయిత, కవి మరియు చిత్రకళాకారుడు.

వ్యాఖలు[మార్చు]

 • మన ఉద్దేశ్యాలను తక్కువగా వెల్లడిస్తే, వాటిని నెరవేర్చుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ వుంటాయి.
 • ప్రపంచంలో అతి అందమైన నెమళ్లు,లిల్లీ పువ్వులు అత్యంత ఉపయోగం లేనివని మీరు గుర్తుంచుకోండి.
 • మన ఉద్దేశ్యాలను తక్కువగా వెల్లడిస్తే, వాటిని నెరవేర్చుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా వుంటాయి.
 • ఊహల్ని,గొప్ప అనుభూతుల్ని సంగీతమైన మాటల్లో వర్ణించడమే కవిత్వం.
 • కారణమనే పేరుతో మొహం దురాశ ప్రపంచాన్ని పాలిస్తున్నాయి.
 • తప్పుల అడుగున ఎప్పుడు అహం వుంటుంది.
 • మనం నిర్మాణం చేసేటప్పుడు అది భావి తరాల కోసమని గుర్తుంచుకోవాలి.
 • నూతన తలంపులున్న మనుషులు కష్టపడి నేర్చుకుంటారు. వాళ్లు నూతన జ్ఞానం కోసం అలమటిస్తారు.
 • నీ నిజాయితీ ఓ మతం మీదగాని, విధానం మీద గాని ఆధారపడి ఉండకూడదు. అది సూర్యుని వలె పగలు,రాత్రి ప్రకాశించే కాన్తివలె దేవునిపైన ఆధారపడి వుండాలి.
 • చిన్న చిన్న నేరాలను ఉపేక్షిస్తే అవి పెద్ద ఘోరాలకు దారి తీస్తాయి.
 • మనం అమాయకులమని మన బాధ్యతలను విస్మరించలేము.
 • చెప్పదలచినది తక్కువ మాటల్లో చెప్పు,లేకుంటే పాఠకుడు కొన్నింటిని వదిలివేస్తాడు.
 • రచయితను కలుసుకుంటే అతని అభిప్రాయాలు తెలుసుకో. నీ అభిప్రాయాలు చెప్పకు.
 • కనిపించే దాన్ని వాస్తవికరించడం గుర్తింపు కోసం ప్రత్యక్షంగా చూపడం యొక్క పని.
 • ఎక్కువ స్వాధీనం చేసుకున్న కొద్ది ఆ బరువుతోనే క్రుంగుతాము.
 • అందానికి రమ్యతకు తేడా ఉంది. నేను గుర్తిస్తే అందమైనది. ఆమె నన్ను గుర్తిస్తే రమ్యమైనది.

మూలాలు[మార్చు]

[1]