జూలియస్ సీజర్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
గయస్ జూలియస్ సీజర్

గయస్ జూలియస్ సీజర్ ఒక రోమన్ మిలిటరీ మరియు రాజకీయ నాయకుడు. ఇతను రోమన్ రిపబ్లిక్ ను రోమన్ సామ్రాజ్యం గా మలచడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు.

గయస్ జూలియస్ సీజర్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలు[మార్చు]

  • నేను చూసింది , వచ్చింది, నేను స్వాధీనం.