థామస్ కాంపెబెల్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
Oh, how hard it is to find
The one just suited to our mind!

థామస్ కాంపెబెల్ (జూలై 27, 1777జూన్ 15, 1844) ప్రముఖ స్కాటిష్ కవి.

ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యలు[మార్చు]

  • సీజర్ గొప్పవాడే కానీ ఎన్ని వేలమంది మరణించారు.