థామస్ గ్రేషమ్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

థామస్ గ్రేషమ్ బ్రిటన్‌కు చెందిన ఫైనాన్సియర్. ట్యూడర్ సమయంలో బ్రిటన్ రాజ్య ఆర్థిక వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించాడు. గ్రేషమ్ 1519లో జన్మించి 1579లో మరణించాడు.

గ్రేషమ్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలు[మార్చు]

  • చెడ్డ ద్రవ్యం మంచి ద్రవ్యాన్ని తరమిచేస్తుంది.