ఎక్కువగా ట్రాన్స్‌క్లూడయిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 17:21, 28 సెప్టెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:Sisterproject‏‎ (265 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 2. మూస:Wikipedia‏‎ (260 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 3. మూస:Fmbox‏‎ (42 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 4. మూస:Documentation/start box‏‎ (41 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 5. మూస:Documentation/end box‏‎ (41 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 6. మూస:Documentation/template page‏‎ (40 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 7. మూస:Documentation/start box2‏‎ (40 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 8. మూస:Documentation/end box2‏‎ (40 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 9. మూస:Documentation/docspace‏‎ (40 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 10. మూస:Template other‏‎ (40 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 11. మూస:Documentation‏‎ (39 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 12. మూస:Tl‏‎ (37 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 13. మూస:సామెతలు‏‎ (33 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 14. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (30 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 15. మాడ్యూల్:Arguments‏‎ (24 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 16. మాడ్యూల్:Category handler/shared‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 17. మాడ్యూల్:Namespace detect/data‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 18. మాడ్యూల్:Category handler/data‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 19. మాడ్యూల్:Namespace detect/config‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 20. మాడ్యూల్:Category handler/config‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 21. మాడ్యూల్:Category handler/blacklist‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 22. మాడ్యూల్:Message box/configuration‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 23. మాడ్యూల్:Category handler‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 24. మాడ్యూల్:Message box‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 25. మాడ్యూల్:HtmlBuilder‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 26. మాడ్యూల్:Yesno‏‎ (23 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 27. మూస:Documentation subpage‏‎ (22 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 28. మూస:Softredirect‏‎ (18 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 29. మూస:Ombox‏‎ (18 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 30. మూస:File other‏‎ (15 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 31. మూస:High-risk‏‎ (14 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 32. మూస:Purge‏‎ (12 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 33. మూస:Mbox‏‎ (12 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 34. మూస:బాణం‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 35. మూస:Yesno‏‎ (9 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 36. మూస:Bot‏‎ (9 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 37. మూస:ఉచితం కాని దస్త్రాలు‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 38. మూస:Transclude‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 39. మూస:Non-free media‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 40. మూస:Imbox‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 41. మూస:మూలం. సూక్తి సింధు‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 42. మూస:Col-begin‏‎ (7 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 43. మూస:Cite web‏‎ (7 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 44. మూస:స్వాగతం‏‎ (7 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 45. మూస:Col-end‏‎ (7 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 46. మూస:Navbar‏‎ (6 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 47. మూస:TemplateDataHeader‏‎ (6 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 48. మూస:ఇతర ప్రాజెక్టులు‏‎ (5 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 49. మూస:Reflist‏‎ (5 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 50. మూస:భారతీయ భాషలలో వికివ్యాఖ్య‏‎ (4 పుటలలో ఉపయోగించారు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:MostTranscludedPages" నుండి వెలికితీశారు