బాలగంగాధర తిలక్

వికీవ్యాఖ్య నుండి

బాలగంగాధర తిలక్ ప్రముఖ భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ పోరాటయోధుడు. తిలక్ 1856 జూలై 23న జన్మించాడు. 1920 ఆగష్టు 1న మరణించాడు.

ఇతని ప్రముఖ కొటేషన్లు:

  • స్వరాజ్యమే నా జన్మహక్కు దాన్ని నేను సాధించి తీరుతాను.
    • స్వాతంత్ర్యపోరాట సమయంలో స్వరాజ్య సాధనపై తిలక్ ప్రకటించిన వ్యాఖ్య.
  • ప్రతి సంవత్సరం సమావేశం పెట్టి కప్పల వలె బెకబెకలాడటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు.
    • భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలపై తిలక్ వెలుబుచ్చిన అసంతృప్తి వ్యాఖ్య.
w:
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.