మసనోబు ఫుకుఒక

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మసనోబు ఫుకుఒక (ఫిబ్రవరి 2, 1913 — ఆగస్టు 16, 2008) Masanobu Fukuoka జపాన్ కు చెందిన ప్రముఖ తత్వవేత్త. ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాడు

మసనోబు ఫుకుఒక