రామానుజాచార్యుడు

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దక్షిణ భారత దేశంలోని చెన్నపట్నానికి(నేటి చెన్నై నగరం) 30 మైళ్ళు దక్షిణాన ఉన్న శ్రీపెరుంబుదూర్(శ్రీపెరుంపుత్తూరు) అనే ఊరిలో పుట్టి యావత్ భారతదేశానికి వైష్ణవ మతాన్ని, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని నేర్పిన మహాపురుషుదు రామానుజాచార్యుడు. ప్రస్థానత్రయమయిన బ్రహ్మ సూత్రములు-ఉపనిషత్తులు-భగవద్గీత లకు భాష్యం రాసిన భాష్యకారుడు. కుల మత భేదం లేకుండా హిందూ దైవారాధనకు గుడిలో ప్రవేశానికి అనుమతినిచ్చి, అన్ని వైష్ణవ దేవాలయాలకూ పూజాదిక తంతులను నిర్దేశించిన వ్యక్తి ఇతడు.

రామానుజుని ముఖ్యమయిన వ్యాఖ్యలు[మార్చు]

  • ఇంద్రియ వస్తువులే ఇంద్రియాలకు ఆహారం. ఎవడయితే తన ఇంద్రియాలను వస్తువులనుండి దూరం చేసుకుంటాడో, అతడి నుండి ఇంద్రియ వస్తువులూ దూరం అవుతాయి. ఐనప్పటికీ ఆ వస్తువులపై ఇష్టం అతనికి ఉండవచ్చు.
  • ఇష్టం అనేది వ్యామోహమే. అందువలన ఇంద్రియ వస్తువులను త్యజించినంత మాత్రాన వాటిపై వ్యామోహం పోదు.