వాడుకరి:Srinivasa/stats

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొత్తం సభ్యులు 2,483
మొత్తం వ్యాసాలు 439
మొత్తం పేజీలు 3,414
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 17,249
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 39.29
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 6.78
తెలుగు వికీవ్యాఖ్య వ్యాసాల లోతు 266.27