వాడుకరి:Srinivasa/stats

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొత్తం సభ్యులు 2,298
మొత్తం వ్యాసాలు 404
మొత్తం పేజీలు 3,355
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 16,780
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 41.53
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 7.3
తెలుగు వికీవ్యాఖ్య వ్యాసాల లోతు 303.39