వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 10, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజల చేత, ప్రజల కోసం, ప్రజలను ఉతికి పారేయడమే ప్రజాస్వామ్యం-- ఆస్కార్ వైల్డ్.