వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 13, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ తప్పూ చేయనివాడు రాజకీయ నాయకుడే కాదు. చేసిన తప్పులను అంగీకరించేవాడు రాజకీయ నాయకుడు కాలేడు.--జాన్ మేజర్