వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆలోచనల పరిణామమే మనిషి. అతను ఎలా ఆలోచిస్తే అలా తయారౌతాడు. -- మహాత్మా గాంధీ