వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 2, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతీయులు తమలో తాము పోట్లాడుకోవడం మానుకున్నప్పుడే మనకు అసలైన స్వాతంత్ర్యం వస్తుంది -- మహాత్మా గాంధీ