వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 21, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కార్యక్రమం పనిచేయుటే కాని మాటలాడుట కాదు. -- ముస్సోలినీ