వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 26, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మీ భార్య పుట్టిన రోజును జీవితాంతం గుర్తించుకోవాలంటే ఒక్కసారి మర్చిపోయి చూడండి చాలు. --జో బ్రాండ్.