వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 27, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంటిని నమ్మాలి కాని చెవిని నమ్మకూడదు -- హెరడోటస్