వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 5, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రపంచమే ఒక నాటకరంగం, ప్రజలందరూ అందులో పాత్రధారులే -- విలియం షేక్స్‌పియర్