వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 7, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్వస్వం రాజ్యం కొరకే, రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏదీ లేదు -- ముస్సోలినీ