వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 7, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెళ్ళి చేసుకోవడం సులభం, కాపురం చేయడమే కష్టం-- రాబర్ట్ ఫ్లాక్.