వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 12, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవినీతికి పాల్బడినవారికి ఉరే సరైన శిక్ష -- బాబా రాందేవ్