వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 10, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెప్పులొని రయి చెవిలొని జొరిగ కంటిలొని నలుసు కాలిముల్లు ఇంటిలొని పొరు ఇంతింతకాదయ ! విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

The discomfort of having a grit in the shoe, a fly buzzing in the ear, a mote in the eye, a thorn in the foot, or unrest in the family is beyond estimation.

--203.91.192.4 03:13, 9 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]