వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 11, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆల్పుదెపుదు పల్కునదంబరముగను సజ్జనుందు బల్కు చల్లగను కంచుమ్రొగినత్లు కనకంబు మ్రొగున విస్వదభిరమ వినుర వెమ !


A mean person brags. A good man speaks with composure. Does gold sound the way bronze sounds?

--Hariexcel (చర్చ) 03:28, 10 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]