వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 12, 2014

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓ నిజాము పిశాచమా, కానరాడు నిన్ను బోలిన రాజు మాకెన్నడేని -- దాశరథి కృష్ణమాచార్య