వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 12, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దెవుడనగ వెరె దెసమందున్నదె దెహి తొద నెపుదు దెహమందె వహనములనెక్కి వదిదొలుచున్నదె విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

Is there God in any another place (country) separately? He is always living within the body, mounting and controlling horses (of desire, anger, greed, lust, arrogance and hatred) and driving them fast.

--Hariexcel (చర్చ) 04:45, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]